Професии и специалности, предлагани от ЦПО „Пиер Бурдийо“

 
Предлагани професии и специалности:
Код професияПрофесияКод специалностСпециалностСПКДата на лицензиране
344030Оперативен счетоводител3440301Оперативно счетоводствотрета01.09.2015 г.
345050Сътрудник в малък и среден бизнес3450501Малък и среден бизнесвтора01.09.2015 г.
621010Техник-растениевъд6210101Полевъдствотрета01.09.2015 г.
621010Техник-растениевъд6210103Трайни насаждениятрета01.09.2015 г.
621010Техник-растениевъд6210107Растителна защита и агрохимиятрета01.09.2015 г.
621020Техник в лозаровинарството6210201Лозаровинарствотрета01.09.2015 г.
621040Техник-животновъд6210401Говедовъдствотрета01.09.2015 г.
621050Животновъд6210507Пчеларствовтора01.09.2015 г.
622020Озеленител6220201Цветарствовтора01.09.2015 г.
851010Еколог8510101Екология и опазване на околната средатрета01.09.2015 г.
213060Компютърен график2130601Компютърна графикатрета10.03.2016 г.
213070Графичен дизайнер2130701Графичен дизайнтрета10.03.2016 г.
343020Финансов отчетник3430201Финансова отчетноствтора10.03.2016 г.
344020Данъчен и митнически посредник3440201Митническа и данъчна администрациятрета10.03.2016 г.
344020Данъчен и митнически посредник3440202Митническо и данъчно обслужваневтора10.03.2016 г.
346010Офис – мениджър3460101Бизнес – администрациятрета10.03.2016 г.
481010Програмист4810101Програмно осигуряваневтора10.03.2016 г.
541060Техник-технолог по качеството на храни и напитки5410601Контрол на качеството и безопасност на храни и напиткитрета10.03.2016 г.
582010Строителен техник5820101Строителство и архитектуратрета10.03.2016 г.
582030Строител5820302Кофраживтора10.03.2016 г.
582030Строител5820303Армировка и бетонвтора10.03.2016 г.
582030Строител5820304Зидариявтора10.03.2016 г.
582030Строител5820305Мазилки и шпакловкивтора10.03.2016 г.
582030Строител5820306Вътрешни облицовки и настилкивтора10.03.2016 г.
582030Строител5820307Външни облицовки и настилкивтора10.03.2016 г.
582030Строител5820309Бояджийски работивтора10.03.2016 г.
582030Строител5820310Строително дърводелствовтора10.03.2016 г.
582030Строител5820311Строително тенекеджийствовтора10.03.2016 г.
582030Строител5820312Покрививтора10.03.2016 г.
582040Строител – монтажник5820401Стоманобетонни конструкциивтора10.03.2016 г.
582040Строител – монтажник5820402Метални конструкциивтора10.03.2016 г.
582040Строител – монтажник5820403Сухо строителствовтора10.03.2016 г.
582040Строител – монтажник5820404Дограма и стъклопоставяневтора10.03.2016 г.
582040Строител – монтажник5820405Изолации в строителствотовтора10.03.2016 г.
621060Фермер6210601Земеделецвтора10.03.2016 г.
621140Агроеколог6211401Агроекологиятрета10.03.2016 г.
762040Социален асистент7620401Подпомагане на децавтора10.03.2016 г.
762040Социален асистент7620402Подпомагане на възрастнивтора10.03.2016 г.
811010Хотелиер8110101Организация на хотелиерствототрета10.03.2016 г.
811070Готвач8110701Производство на кулинарни изделия и напиткивтора10.03.2016 г.
812010Организатор на туристическа агентска дейност8120101Организация на туризма и свободното времетрета10.03.2016 г.
812010Организатор на туристическа агентска дейност8120102Селски туризъмтрета10.03.2016 г.
815010Фризьор8150101Фризьорствовтора10.03.2016 г.
815020Козметик8150201Козметикавтора10.03.2016 г.
815030Маникюрист-педикюрист8150301Маникюр, педикюр и ноктопластикавтора10.03.2016 г.
861010Охранител8610101Банкова охрана и инкасова дейносттрета10.03.2016 г.
861010Охранител8610102Лична охранатрета10.03.2016 г.
861010Охранител8610103Физическа охрана на обектитрета10.03.2016 г.
341020Продавач – консултант3410201Продавач – консултантвтора14.06.2018 г.
341030Брокер3410301Недвижими имотитрета14.06.2018 г.
341040Търговски представител3410401Търговия на едро и дребнотрета14.06.2018 г.
342020Сътрудник в маркетингови дейности3420201Маркетингови проучваниявтора14.06.2018 г.
343010Финансист3430101Банково делотрета14.06.2018 г.
343010Финансист3430102Застрахователно и осигурително делотрета14.06.2018 г.
345040Сътрудник в бизнес – услуги3450401Бизнес – услугивтора14.06.2018 г.
345060Касиер3450601Касиерпърва14.06.2018 г.
345080Снабдител3450801Снабдителпърва14.06.2018 г.
345120Икономист3451201Индустриятрета14.06.2018 г.
345120Икономист3451202Търговиятрета14.06.2018 г.
345120Икономист3451203Земеделско стопанствотрета14.06.2018 г.
345120Икономист3451204Икономика и мениджмънттрета14.06.2018 г.
346020Офис – секретар3460201Административно обслужваневтора14.06.2018 г.
346030Деловодител3460301Деловодство и архивпърва14.06.2018 г.
481030Приложен програмист4810301Приложно програмиранетрета14.06.2018 г.
482010Икономист – информатик4820101Икономическа информатикатрета14.06.2018 г.
482020Оператор информационно осигуряване4820201Икономическо информационно осигуряваневтора14.06.2018 г.
482030Оператор на компютър4820301Текстообработванепърва14.06.2018 г.
482040Организатор Интернет приложения4820401Електронна търговиятрета14.06.2018 г.
521090Заварчик5210901Заваряванепърва14.06.2018 г.
521100Стругар5211001Стругарствопърва14.06.2018 г.
521110Шлосер5211101Шлосерствопърва14.06.2018 г.
522010Електротехник5220101Електрически машини и апаратитрета14.06.2018 г.
522010Електротехник5220109Електрически инсталациитрета14.06.2018 г.
522020Електромонтьор5220201Електрически машини и апаративтора14.06.2018 г.
525010Техник по транспортна техника5250101Автотранспортна техникатрета14.06.2018 г.
525120Работник по транспортна техника5251201Автобояджийствопърва14.06.2018 г.
525120Работник по транспортна техника5251202Автотенекеджийствопърва14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410101Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражитрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410102Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделиятрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410103Производство и преработка на мляко и млечни продуктитрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410104Производство на месо, месни продукти и рибатрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410105Производство на консервитрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410106Производство на алкохолни и безалкохолни напиткитрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410107Производство на захар и захарни изделиятрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410108Производство на тютюн и тютюневи изделиятрета14.06.2018 г.
541010Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост5410109Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични маслатрета14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410201Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фураживтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410202Производство и преработка на мляко и млечни продуктивтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410203Производство на месо, месни продукти и рибавтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410204Производство на консервивтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410205Производство на алкохолни и безалкохолни напиткивтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410206Производство на захар и захарни изделиявтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410207Производство на тютюн и тютюневи изделиявтора14.06.2018 г.
541020Оператор в хранително – вкусовата промишленост5410208Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични маславтора14.06.2018 г.
541030Хлебар – сладкар5410301Производство на хляб и хлебни изделиявтора14.06.2018 г.
541030Хлебар – сладкар5410302Производство на сладкарски изделиявтора14.06.2018 г.
541030Хлебар – сладкар5410303Декорация на сладкарски изделиявтора14.06.2018 г.
541040Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост5410401Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленосттрета14.06.2018 г.
542040Моделиер – технолог на облекло5420401Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстилтрета14.06.2018 г.
542040Моделиер – технолог на облекло5420402Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожитрета14.06.2018 г.
542050Оператор в производството на облекло5420501Производство на облекло от текстилвтора14.06.2018 г.
542050Оператор в производството на облекло5420502Производство на облекло от коживтора14.06.2018 г.
542060Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия5420601Конструиране, моделиране и технология на обувни изделиятрета14.06.2018 г.
542060Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия5420602Конструиране, моделиране и технология на кожено – галантерийни изделиятрета14.06.2018 г.
542080Работник в текстилно производство5420801Текстилно производствопърва14.06.2018 г.
542090Работник в производство на облекло5420901Производство на облеклопърва14.06.2018 г.
542110Шивач5421101Шивачествопърва14.06.2018 г.
543010Техник – технолог в дървообработването5430101Мебелно производствотрета14.06.2018 г.
621010Техник-растениевъд6210102Зеленчукопроизводствотрета14.06.2018 г.
621010Техник-растениевъд6210104Селекция и семепроизводствотрета14.06.2018 г.
621010Техник-растениевъд6210105Тютюнопроизводствотрета14.06.2018 г.
621010Техник-растениевъд6210106Гъбопроизводствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210402Овцевъдствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210403Свиневъдствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210404Птицевъдствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210405Зайцевъдствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210406Пчеларство и бубарствотрета14.06.2018 г.
621040Техник-животновъд6210407Коневъдство и конна ездатрета14.06.2018 г.
621070Техник на селскостопанска техника6210701Механизация на селското стопанствотрета14.06.2018 г.
622010Техник – озеленител6220101Цветарствотрета14.06.2018 г.
622010Техник – озеленител6220102Парково строителство и озеленяванетрета14.06.2018 г.
811030Камериер8110301Хотелиерствопърва14.06.2018 г.
811040Портиер-пиколо8110401Хотелиерствопърва14.06.2018 г.
811060Ресторантьор8110602Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечениятрета14.06.2018 г.
811060Ресторантьор8110603Кетърингтрета14.06.2018 г.
811080Сервитьор-барман8110801Обслужване на заведения в обществено храненевтора14.06.2018 г.
815010Фризьор8150102Организация и технология на фризьорските услугитрета14.06.2018 г.
815020Козметик8150202Организация и технология на козметичните услугитрета14.06.2018 г.
815030Маникюрист-педикюрист8150302Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейносттрета14.06.2018 г.
840100Куриер8401001Логистика на товари и услугивтора14.06.2018 г.
213030Полиграфист2130301Полиграфиятрета27.08.2020 г.
523020Монтьор по комуникационни системи5230202Телекомуникационни системивтора27.08.2020 г.
525020Монтьор на транспортна техника5250201Автотранспортна техникавтора27.08.2020 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820501Вътрешни ВиК мреживтора27.08.2020 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820502Външни ВиК мреживтора27.08.2020 г.
723010Здравен асистент7230101Здравни грижитрета27.08.2020 г.
723020Болногледач7230201Здравни гриживтора27.08.2020 г.
Лицензия No.НаименованиеНаселено мястоСтатус
2015121239ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО“ ООДПловдивактивна
Лицензия No.:2015121239 / 01.09.2015
Наименование:ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО“ ООД
Населено място:Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес на управление:Пловдив бул Кукленско шосе 57
Представляващо лице:МИЛКА ПЕЕВА ЩЕРЕВА
Телефон – основен:0899 949 914
Телефон:0887497312
Електронна поща:pier.burdio@gmail.com
Предлагани курсове в ЦПО:Всички професии и специалности , вписани в таблицата.