Специалност „Фризьорство”

Категория:

Обучаваният трябва да може да:

 Дезинфектира инструментите;
 Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;
 Подстригва силно къдрави коси;
 Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 Извършва студено дълготрайно къдрене;
 Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
 Извършва частично изсветляване на косата;
 Боядисва коси в различни тонове;
 Извършва къносване на косата, маслена баня и обагряне на върховете;
 Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,
 боядисване и изсветляване на дамска коса; Работи с компютърни графики и изображения на
дамски прически;
 Да назовава необходимите инструменти и пособия при подстригване.
 Да описва подготовката на косата и използването на други помощни средства.
 Да анализира състоянието на косата и структурните особености на лицето за
избор на дадена линия при подстригването.
 Да описва начина и последователността при подстригване на дамска коса.
 Да прилага изучаваните термини за подстригване и обяснява начина на
завършване.
 Да избере най-подходящата техника на работа за здравословни и безопасни
условия на труд и санитарнохигиенни изисквания.
 Да планира ценообразуването на извършената услуга.