,

Специалност „Сухо строителство”

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:
ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗАЕМАЙКИ
СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
Строител, сгради от сглобяеми елементи Работник сухо строителство Работник,
поддръжка на сгради

След завършване на професионалното обучение по професията “Строител-монтажник” –
специалност “Сухо строителство”, обучаваният трябва да:
 Познава различните видове предстенни обшивки и облицовки и
предназначението им;
 Разчита архитектурни чертежи и детайли;
 Изработва схема на монтаж;
 Подбира необходимите материали и инструменти;
 Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за: –
предстенни обшивки, шахтови стени – суха мазилка и облицовка на греди и
колони
 Изпълнява специфични детайли – връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен
ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни /разширителни/ фуги;
 Обработва фуги и повърхности;
 Познава възможните завършващи покрития;
 Познава различните видове преградни стени и предназначението им;
 Изпълнява специфични детайли – Т-връзка, ъгъл, връзка към таван и масивна
стена, фуга между плоскости и оформяне на отвор за врата, дилатационни
/разширителни/ фуги;
 Познава възможните крайни покрития при преградните стени;
 Познава различните видове окачени тавани и предназначението им;
 Изпълнява специфични детайли при различните видове окачените тавани –
връзка към стена, фуги между напречни и надлъжни ръбове, дилатационни
/разширителни/ фуги;
 Познава различните видове сухи подове и предназначението им;
 Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за: – сух
плаващ под – сух повдигнат под
 Изпълнява специфични детайли – връзки към различните видове стени, фуги
между плоскостите, дилатационни /разширителни/ фуги и др.