,

Специалност „Строително дърводелство”

Цели на обучението:
 Избира строителните материали, необходими за довършителните работи
 Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети, настилки,
облицовки
 Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи: – вътрешни и
външни мазилки и шпакловки по стени и тавани – облицовки по стени и настилки
 Следи за състоянието на сградите визуално и с помощта на специализирани технически
средства за безразрушителен контрол на конструкции, като магнитни дефектоскопи и
ултразвукови уреди за определяне на пукнатини и разрушения
 Монтира помощни съоръжения за извършване на ремонтна дейност, като скелета,
работни маси и др.
 Извършва ремонт на повредени участъци и конструктивни елементи
 Извършва саниране (реновиране) на стари и увредени сгради
 Спазва техническите изисквания за качеството на ремонтните работи
 Подготвя материалите за изпълнение на дървените конструкции и детайли
 Спазва последователността на технологичните операции при подготовка на дървения
материал за изработване и монтаж на изделия от дърво
 Използва необходимите инструменти, машини и механизирани инструменти за
изработване и монтаж на конструктивни елементи от дърво
 Извършва изработка на детайли от дърво и тяхната сглобка
 Монтира готовите изделия: вградени шкафове, секционни кухненски шкафове, дървена
дограма – прозорци и врати
 Изработва кофраж в съответствие с техническата документация и технологията за
изпълнение на кофражните работи
 Изпълнява дървени конструкции и детайли: – покривни конструкции, обшивки, стрехи,
корнизи – гредоред – дървени стълби – дървени парапети и ръкохватки
 Спазва технологията за изпълнение на дървените подови настилки: дюшеме, паркет,
ламиниран паркет, черен под
 Изпълнява дървени подови настилки