,

Специалност „Пчеларство и бубарство”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на
методите за отглеждане на пчели и добиване на пчелни продукти.
Обучаваният трябва да може:

 Сравнява пчелните индивиди и описва пчелното гнездо.
 Описва храната, която използват пчелите.
 Описва признаците и обяснява причините за възникване на нектарна токсикоза.
 Описва устройството и действието на пръскачките
 Сравнява фазите на развитие.
 Аналиира значението на пчелната майка за пчелното семейство.
 Анализира значението на цветния прашец за пчелите и човека.
 Описва плевелите по фуражните култури и предлага начини за борба с тях.
 Изяснява значението на стесняването и затоплянето на пчелните гнезда.
 Анализира значението на пролетното подбудително подхранване.
 Описва технологията за разширяване и обновяване на гнездата.
 Описва ботаничните и биологичните особености на многогодишните бобови фуражни
култури
 Обяснява същността на восъкоотделянето.
 Обяснява как се използва восъкоотделянето при пчелите.
 Характеризира уредите за монтиране на восъчни основи.
 Описва признаците и обяснява причините и начините за профилактика на восъчния
молец
 Изяснява вредата от естественото роене и описва начините прекратяване на роевото
състояние на пчелите.
 Описва начините за хващане на роевете.
 Обяснява особеностите в устройството на многокорпусния кошер.
Описва признаците и обяснява причините и начините за профилакти на американския
гнилец