Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

Категория:
epa04349884 (FILE) A file photo dated 07 March 2010 provided by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences shows US Robin Williams presenting an award during the 82nd Annual Academy Awards at the Kodak Theater in Hollywood, California, USA. Reports on 11 August 2014 state that Oscar-winning actor and comedian Robin Williams has been found dead in his home, say authorities in Marin County, California. EPA/MATT PETIT / A.M.P.A.S / HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Обучаващият трябва да може да:
Да произвежда по съответна технология предястия, супи, сосове, основни ястия, аламинути,
кухненски десерти, сладкарски изделия, хлебни изделия, типични ястия от българската
национална кухня;
• Да познава и прилага стоковедческите характеристики на хранителните суровини и
полуфабрикати (месо, и месни произведения, риба и рибни продукти, мляко и млечни
продукти, животински и растителни мазнини, кулинарни подправки, захар и захарни изделия,
сладкарски продукти, хлебни изделия и др.);
• Да съхранява правилно хранителните продукти, полуфабрикати и кулинарна продукция;
• Да окачествява кулинарната продукция;
• Да съставя план-меню за кулинарна продукция;
• Да ползва и опазва оборудването и техниката на работното място;
• Да участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция;
• Да участва в разработване на нови менюта
• Да познава и работи с технологичното оборудване на кухнята и ресторанта;
• Да познава и спазва условията на труд и безопасност на работната зона на готвача;
• Да прилага изискванията за рационално хранене, биологичните основи на храненето на
различни групи клиенти;
• Да познава и не допуска замърсяване на храната;
• Да прилага хигиенните изисквания на заведенията за хранене и развлечения и да спазва
висока лична хигиена;
• Да дава компетентни консултации на клиентите за кулинарните производства;
• Да прилага различни форми и технологии на предлагане на кулинарна и сладкарска
продукция при VIP-гости, кетеринг и други тържествени случаи;
• Да прави калкулации на асортимента в план-менюто на ресторанта;
• Да познава и борави с необходимата документация и отчетността на кулинарната продукция.