, ,

Специалност „Покриви”

Придобиват се знания и умения за изграждане, сглобяване, монтиране и
ремонтиране на покриви и части от тях.

 Спазва нормите за разход на материали
 Изпълнява дейности за груб строеж по специалността: кофражни, армировъчни,
бетонови и зидарски работи
 Изпълнява специализирани дейности – изработва покриви, дограма; извършва
дърводелски и тенекеджийски работи
 Следи за количеството на строителните материали на обекта и срока на тяхната годност
 Спазва сроковете и времето за изпълнение на съответната СМР спрямо трудовите
норми
 Спазва правилата за качествено изпълнение на строителните работи, определени в
Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи
 Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството
 Избира строителните материали, необходими за довършителните работи
 Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети, настилки,
облицовки
 Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи: – вътрешни и
външни мазилки и шпакловки по стени и тавани облицовки по стени и настилки –
боядисване с водоразтворими и блажни бои по различни повърхности – тапетни и
декоративни работи
 Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на довършителните работи
 Следи за състоянието на сградите визуално и с помощта на специализирани технически
средства за безразрушителен контрол на конструкции, като магнитни дефектоскопи и
ултразвукови уреди за определяне на пукнатини и разрушения
 Монтира помощни съоръжения за извършване на ремонтна дейност, като скелета,
работни маси и др.
Извършва ремонт на повредени участъци и конструктивни елементи
 Извършва саниране (реновиране) на стари и увредени сгради
 Спазва техническите изисквания за качеството на ремонтните работи