Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги ”

Категория:

Фризьорът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
и за опазване околната среда. Той трябва да опазва здравето на клиента, като предоставя
качествена услуга в съответствие с технологията й; да полага необходимите грижи за
състоянието на инструментите и оборудването в салоните; при използване на апарати,
съоръжения и друго оборудване да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация.
Фризьорът упражнява дейността си в салони за красота – на обособени фризьорски работни
места; в специализирани фризьорски салони – на обособени работни станции; в търговски
обекти и круизни кораби; или предлага услугата по домовете на клиентите.
В своята професионална дейност той използва козметични продукти за коса; инструменти и
оборудване за фризьорство; работно облекло; лични предпазни средства; компютри със
съответни програмни пакети, подпомагащи организацията, координацията и отчета на
дейностите в салона.
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:
Да знае:
  Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
  Основите на пазарната икономика в отрасъла
  Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и
работа в екип
  Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
  Основни чуждоезикови понятия и изрази
  Цел и задачи на материалознанието
  Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и
подхранване на косата
  Анатомия и физиология на кожата
  Козметичните недостатъци
  Физиологичното действие на масажа
  Новостите в козметиката
  Методите на хигиената
  Пропорциите на човешката фигура
  Основните понятия от цветознанието
Да може:
  Дезинфектира инструментите
  Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска
помощ
  Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
  Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето

  Подстригва коса с ножица или бръснач
  Подстригва силно къдрави коси
  Изработва подстригване – средно и високо
  Изработва детско и юношеско подстригване
  Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
  Изработва фризури при обикновени и специални случаи
  Извършва студено дълготрайно къдрене
  Извършва изсветляване на коса
  Извършва частично изсветляване на косата
  Боядисва коси в различни тонове
  Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
  Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
  Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
  Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,
боядисване и изсветляване на коса
  Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически