,

Професия “Строител ” Специалност „Кофражи”

Възможности за реализация:
Специалност „ Кофражи“ се реализира в жилищното строителство, строителството на офис
сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото
строителство, логистични центрове и др.
Цели на обучението:
Придобиват се знания и умения за изработването на кофражи на различни конструктивни
елементи.
Строителят извършва строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности
на различни етапи на строителството.
Извършва ремонт и реновиране (обновяване) на стари сгради и съоръжения.
Поддържа сградния фонд.
Строителят изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява
кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Специфични трудови дейности на
строителя са дърводелските работи – изработване и монтаж на дограма и покриви,
тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството като полага
мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и
декоративни работи. Строителят под ръководството на техническия ръководител разчита
отделните части на проекта, който изпълнява, спазва размерите от проекта, техническите
спецификации, работи с първичните документи и съхранява поверената му строителна
документация. Отговаря за поверените му техника, инструменти и материали, за качествената
изработка и спазване на изискванията на съответната поръчка.
Курсистът трябва да може да:
 Описва правилно технологичната характеристика на фундирането.
 Обяснява начина на изработване на шнурово скеле.
 Разбира смисъла и необходимостта от шнурово скеле.
 Обяснява характеристиките на набивните пилоти и технологията на изпълнението им.
 Обяснява характеристиките на изливните пилоти и технологията на изпълнението им.
 Обяснява характеристиките на фундирането със спускащи се кладенци и технологията
на изпълнението.
 Обяснява характеристиките на шлицовите стени. Познава видовете шлицови стени и
технологията на изпълнението им.
 Анализира разликите между различните видове фундаменти и условията, в които всеки
вид ще бъде приложен най-подходящо.