, ,

Професия “Строител ” Специалност „Вътрешни облицовки”

Цели на обучението:

 Спазва нормите за разход на материали
 Изпълнява дейности за груб строеж по специалността: кофражни, армировъчни,
бетонови и зидарски работи
 Изпълнява специализирани дейности – изработва покриви, дограма; извършва
дърводелски и тенекеджийски работи
 Следи за количеството на строителните материали на обекта и срока на тяхната
годност
 Спазва сроковете и времето за изпълнение на съответната СМР спрямо
трудовите норми
 Спазва правилата за качествено изпълнение на строителните работи, определени
в Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи
 Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството
 Избира строителните материали, необходими за довършителните работи
 Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети, настилки,
облицовки
 Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи: – вътрешни
и външни мазилки и шпакловки по стени и тавани – облицовки по стени и
настилки
 техническите изисквания към готовите облицовки, допустимите отклонения и
начина на приемането им;
 да измерва и отчита извършените облицовъчни работи;
 технологичните процеси и особености при изпълнение на настилъчните работи;
 предназначението и класификацията на различните видове настилки и
настилъчни работи;
 видовете ръчни и механизирани инструменти и пособия за изпълнение на
настилки и начина на работа с тях;
 технологичните изисквания и правилата за изпълнение на бетонова настилка и
циментова замазка;
 технологичните изисквания и правилата за изпълнение на настилки от гранит
мрамор и варовик;
 технологичните изисквания и правилата за изпълнение на настилки от теракот и
гранитогрес;
 технологичните изисквания и правилата за изпълнение на настилки от дюшеме и
паркет;
 технологичните изисквания и правилата за изпълнение на меки подови
настилки;
 техническите изисквания към готовите настилки, допустимите отклонения и
начина на приемането им;
да измерва и отчита извършените настилъчни работи.