, ,

Професия “Строител ” Специалност „Бояджийски работи”

Цели на обучението:
 Спазва нормите за разход на материали
 Изпълнява дейности за груб строеж по специалността: кофражни, армировъчни,
бетонови и зидарски работи
 Изпълнява специализирани дейности – изработва покриви, дограма; извършва
дърводелски и тенекеджийски работи
 Следи за количеството на строителните материали на обекта и срока на тяхната годност
 Спазва сроковете и времето за изпълнение на съответната СМР спрямо трудовите
норми
 Спазва правилата за качествено изпълнение на строителните работи, определени в
Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи
 Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството
 Избира строителните материали, необходими за довършителните работи
 Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети, настилки,
облицовки
 Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи: – вътрешни и
външни мазилки и шпакловки по стени и тавани – облицовки по стени и настилки
 Боядисване с водоразтворими и блажни бои по различни повърхности – тапетни и
декоративни работи
 Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на довършителните работи