, ,

Професия “Строител-монтажник ” Специалност „Метални конструкции”

По тази специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването
на метални конструкции.
Цели на обучението:
 Измерва количеството на извършените строителни и монтажни работи
 Изчислява площи и обеми
 Планира необходимите количества и видове материали
 Определя стойността на труда си
 Предприема мерки за отстраняване на дефекти
 Избира такелажните средства и начините за окачване според вида на металните
елементи
 Извършва правилно сигнализиране
 Разтоварва металните елементи
 Складира и подрежда металните елементи
Укрепва металните елементи
 Извършва спомагателни дейности при геодезическите работи
 Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
 Използва сигнализационни и указателни средства
 Подготвя основата под фундаментите
 Подготвя стоманените елементи за безопасното им вдигане
 Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и
преместването им до мястото за монтаж
 Извършва анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент
 Участва при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност
 Извършва временно укрепване на стоманените елементи
 Извършва заваряване на монтажните съединения
 Изпълнява монтажни болтови и нитови съединения на металните конструкции
 Освобождава елемента от монтажното средство
 Изпълнява противоветрови връзки
 Изпълнява антикорозионна защита
 Извършва окончателно укрепване на металните елементи