,

Професия “Сервитьор-барман ” Специалност „Обслужване на заведения за обществено хранене”

Сервитьор-барманът подготвя работния процес в залата за хранене и бара; разпределя и
организира работата си в залата за хранене; посреща и настанява гостите; представя и
поднася лист-меню за ястия и карта за напитки; приема поръчката и консултира
гостите; правилно маркира и отчита поръчката; обслужва гостите; приготвя и сервира
смесени напитки, алкалоидни напитки; сервира студени и топли закуски и готови
кулинарни изделия; изготвя и поднася сметка за консумация; отсервира употребените
съдове и прибори; разплаща консумацията и изпраща гостите; подрежда и почиства
залата за хранене и бара; извършва калкулация на бара; обсъжда с колеги полученото
мнение от гостите за предлаганото меню. Сервитьор-барманът изпълнява своите
отговорности, като спазва установените стандарти за работа и правилата за
здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на работа спазва вътрешния
правилник за трудов ред, Кодекса на труда, Закона за храните, Закона за туризма и др.
Сервитьор-барманът в процеса на работа комуникира с гостите на заведението, с
колеги, с кухненския персонал, отговорника на залата за хранене, доставчици на храни
и напитки, представители на контролни органи и др., като проявява професионализъм,
уважание, учтивост и коректност. Сервитьор-барманът участва в организирането на
дегустации, презентации и промоции на храни и напитки. В работата си спазва всички
нормативни изисквания за качеството на предлагане на услугата, както и изискванията
за безопасни условия на труд. В своята работа сервитьор-барманът използва
технологична документация. Сервитьор-барманът притежава самодисциплина и носи
съответната финансова отговорност. Сервитьор-барманът в процеса на работа
демонстрира и сомелиерски умения, представя и сервира пенливи вина, бели вина,
червени вина, розе вина, декантира вино и предлага и сервира пури и подходящи
диджестиви. Сервитьор-барманът работи в заведения за хранене и развлечения
(ресторанти, сладкарници, барове, казина и дискотеки, в ресторанти в железопътния,
речния и морски транспорт и др.). Сервитьор-барманът умее да подбира необходимите
суровини и асортимент за бара, познава условията и срока на съхранение на готовите
кулинарни изделия. Познава и използва инвентара в залата за хранене (трапезни съдове
и прибори за хранене, чаши за различни видове напитки) и технологичното
обзавеждане (колички за предястия, сервитьорски колички; ловератори, електрически
съоръжения, хладилни съоръжения, машини за кафе, сокоизстисквачки, миксери и др.).
В своята работа сервитьор-барманът ползва чужди езици, демонстрира етично
отношение към гостите и целия екип, с който работи, проявява съобразителност и
тактичност.


Обучаваният трябва да притежава следните умения:
 Вежливо поведение и акуратно обслужване на клиента;
 Консултиране на гостите при избора на ястия и на напитки;
 Преодоляване на културните, социалните и религиозните различия при
обслужване на клиента;

 Представяне, рекламиране и презентиране на продукта; Извършване на
продажби и реализиране на печалба;
 Уреждане сметката на госта при различни видове плащания – в брой, с чек, с
кредитна карта, по банков път;
 Справяне с оплаквания, жалби и рекламации на госта;
 Прилагане изискванията и нормите за ръководство;
 Изпълнение системите по организация на труда;
 Текуща отчетна и статистическа дейност;
 Спазване кодекса на труда;
 Последици от нарушения и следващите ги наказания съгласно действащото
законодателство;
 Анализиране тенденциите на туристопотока в ресторанта и бара;
 Ползване на професионално-речевия етикет и държавен протокол при
презентиране, рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и
мероприятия;
 Работа с компютърни системи, касов апарат и тъч скрийн;
 Спазване на държавните изисквания и фирмените и изисквания за персонала;
 Техники за спечелване на госта и превръщането му в постоянен клиент;
 Включване в анимационни ивенти с цел развлечения, шоу и забавления на гости.