Професия “Козметик ” Специалност „Козметика”

Категория:

Козметикът с трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и
технология на козметичните услуги" извършва следните основни трудови дейности:
• подпомага реализацията на поставените цели за развитие на козметичния салон, на
продуктовата и ценовата политика;
• разработва и поддържа система за архивиране и поддържане на данните за клиентите в
салона, в СПА или уелнес центъра;
• създава меню и ценоразпис на процедурите, описва технологичната последователност и
времетраенето им;
• подготвя ръководство с инструкции за: технологичната последователност при процедурите,
етапите на всяка процедура, продуктите, които се използват на всеки етап, и разходната норма;
• разработва и развива политика, насочена към проучване на потребностите на клиентите и
изготвяне на предложения и кампании с ваучери, цени, отстъпки, бонуси, награди;
• създава стратегия за реклама и популяризиране на салона чрез участия в рекламни сайтове,
кампании за бонуси, отстъпки и др.;
• организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на козметична дейност с
цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
• изготвя правила за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните
документи и носи отговорност за тяхното спазване;
• контролира спазването на фирмените правила, на изискванията за работно облекло,
здравословно състояние, етика, работа в екип на персонала в салона;
• следи за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа в
съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
• познава съвременните технологии, избира и актуализира оборудването на салона с подходящи
апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
• организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите,
които предоставя;
• изготвя разходни норми за времето на изпълнение на услугата и за вложените продукти и
консумативи;
• изготвя индивидуални програми за лице и тяло с природни билкови продукти, аромати, соли,
минерали и други с цел козметично и разкрасяващо действие;

• прилага козметични техники за лице и тяло и/или различни видове козметични продукти,
методики и апаратура, работи правилно с тях, спазвайки технологичната последователност и
принципите на безопасност и безвредност на процедурите;
• създава организационни и фирмени правила за работа;
• създава и развива екип, ръководи и организира екипната дейност;
• създава и развива партньорства с представители на други сфери, които имат връзка с
козметичната дейност – лекари, лекари – специалисти по кожни болести, лекари – специалисти
по пластично-възстановителна и естетична хирургия, лекари по физикална и рехабилитационна
медицина, диетолози, фитнес центрове и др.;
• създава и обновява информацията за козметичния продукт/и в рекламата на салона – уебсайт,
социални мрежи (фейсбук и др.), статии и консултантски материали в печатни, телевизионни и
електронни медии;
• демонстрира добра обща култура; познава и спазва законите на страната; следи за
изпълнението на трудовото законодателство;
• предлага кратка професионална консултация на чужд език;
• следи за новостите в козметичните услуги, продукти и апаратура – от различни български и
чуждестранни източници, включително и от интернет