, , ,

Покриви

           След завършване на курса можете да работите като: Работник изграждане и ремонт на покривни покрития, Асфалтаджия, Работник поддръжка на сгради, Строител жилища.

           Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да: извършва предварителни дейности при изработване на покриви; изпълнява покривни конструкции; покрива скатни и плоски покриви с различни покривни материали.                                             
           След завършване на курса можете да работите като: Работник изграждане и ремонт на покривни покрития, Асфалтаджия, Работник поддръжка на сгради, Строител жилища.