,

Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор – 18 часа и 30 часа