, , ,

Метални конструкции

След завършване на курса можете да работите като: Монтажник метални конструкции, Подготвител метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Работник покриване метални повърхности.

 

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:   разтоварва, складира и укрепва товарни елементи; участва при подготовка на монтаж; извършва монтаж на метални конструкции.

След завършване на курса можете да работите като: Монтажник метални конструкции, Подготвител метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Работник покриване метални повърхности.