,

Кофражи

След завършване на курса можете да работите като: Монтажник скеле, Монтажник строителни подпори, Строител жилища, Строител стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист бетонни отливки, Монтажник стоманобетонни конструкции и изделия.

Категории: ,

По време на обучението курсистът ще придобие следните теоретични и практични знания:

 • предназначението, начините и средствата за приготвянето на кофражните форми;
 • инструментите и тяхното предназначение при направа на кофражните форми;
 • видове дървен материал, начини на обелване на греди;
 • видове сглобки и съединения;
 • начините на приготвяне на огнезащитните и антистатични вещества
 • начини на размерване и допустимите отклонения при направа на сложни кофражи;
 • спазване на изкисванията за укрепване на кофражите на плочи и плогогреди;
 • начините на приемане и замерване на кофражните работи;
 • технологична характеристика на кофражите;
 • видове кофражи в зависимост от вида на конструкцията;
 • кофражиране на елементи на монолитни и стоманенобетонни конструкции;
 • направа на кофражни платна и кофраж за различните конструктивни елементи на сградите и съоръженията;
 • укрепване на изкопите;
 • основните строителни материали според предназначението им;
 • правилата за транспорт и съхранение;
 • технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
 • измерване на дължина и маса и изчисляване на площ и обем – ръчно и с калкулатор;