, , ,

Зидария

След завършване на курса можете да работите като: Зидар, Монтажник, панели формовани блокове, Зидар, сгради конструкции , Зидаромазач, Каменоделец, зидар на облицовки, Каменоделец, зидар на сгради, Строител, жилища.

·  дава възможност за придобиване на знания и умения да: изпълнява зидарски работи;   Начертава схеми на тухлени превръзки, кръстосване на два зида, схеми на прав ъгъл; Използва ръчни инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на тухлена зидария; Приготвя разтвори и лепила от сухи смеси за тухлена зидария;     Изпълнява тухлена зидария на: – прав тухлен зид чрез осъществяване на тухлените превръзки при зидане на стени с различна дебелина – прав ъгъл при кръстосване на стени с различни дебелини (Т- образно кръстосване на два зида) – колони от тухли с различни размери и форма – оформя отвори за врати и прозорци;Спазва правилата за изграждане на комини в сгради;   Начертава схеми на тухлени превръзки на комини с един и повече отвори в стена                        

 

          След завършване на курса можете да работите като: Зидар, Монтажник, панели формовани блокове, Зидар, сгради конструкции , Зидаромазач, Каменоделец, зидар на облицовки, Каменоделец, зидар на сгради, Строител, жилища.