, , ,

Външни облицовки и настилки

След завършване на курса можете да работите като: Работник външни облицовки и настилки

                Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да: прилага основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на  околната среда; подготвя работното място; облицова външни стени и цокли; полага външни настилки; полага външни мозайки и използва необходими машини, инструменти и пособия.

След завършване на курса можете да работите като: Работник външни облицовки и настилки, Работник акустична изолация, Работник изолация, Работник ремонт на топлинна изолация, Работник ремонт на топлинна изолация, Работник полагане на дренаж, Работник разрушаване на сгради, Хидроизолаторчик, Каменоделец зидар на облицовки, Работник поддръжка на сгради, Строител жилища.