,

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство – 30 часа