, , ,

Бояджийски работи

След завършване на курса можете да работите като: Бояджия декоратор на сгради ………………

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да: изпълнява бояджийски работи; изпълнява тапетни работи; изпълнява декоративни работи върху различни повърхности.

След завършване на курса можете да работите като: Бояджия декоратор на сгради, Бояджия сгради, Бояджия стоманени конструкции, Бояджия сценични декори, Работник поддръжка на сгради, Строител жилища.