, , ,

Армировка и бетон

изработва армировъчни елементи и изделия

дава възможност за придобиване на знания и умения да: изработва армировъчни елементи и изделия; армира  различни конструктивни елементи; полага бетон за различни конструктивни елементи; извършва бетонови работи при специфични методи и условия за изпълнение на строителство