,

Агроекология – 18 часа и 30 часа

За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по мярка 10 и мярка 214.

Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“ Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещи всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214.

Курс АГРОЕКОЛОГИЯ

За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс.

специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по мярка 10 и мярка 214.

Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“ Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещи всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214. Продължителност на обучението:

  • Продължителност на курса – 18 учебни часа форма на обучителния курс:
  • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате абсолютно всички учебни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по агроекология, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. Все пак знаем, че всеки земеделски стопанин е ангажиран и трудно може да намери времеви ресурс за присъствие.
  • 3 дневна присъствена форма – 6 учебни часа на ден.

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по агроекология.

Често задавани въпроси: За коя мярка важи курса? Агроекологичното обучение е задължително по мярка 10 и мярка 214.

  • Мярка 10 – „Агроекология и климат“
  • Мярка 214 – „Агроекологични плащания“

Какво ще научим от курса по агроекология? От обучението по агроекология ще научите какви са изискванията за кандидатстване към всеки бенифициент по Мярка 10 от програмата по „Агроекология и климат“.

Курсът ще ви даде насока при изготвянето на агроекологичен план, полезни съвети и стратегии, счетоводни подходи от развитието на всяка европейска ферма.

Задължително ли е присъствието? Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението? За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон gsm. 0899 94 99 14 и 0893 36 77 00

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙОhttp://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com

гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57 /бизнес сграда SPETEMA/