АВТОБОЯДЖИЙСТВО

Професия “Работник по транспортна техника ”

Специалност „Автобояджийство”

 

Първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за подбиране на материали, използвани в автобояджийството и за извършване на автобояджийски операции.

 

Обучаваният трябва да:

 

 • Изброява видовете транспортна техника и обяснява предназначението й.
 • Изброява основните механизми, системи, възли и агрегати на транспортната техника и обяснява предназначението им.
 • Описва общото устройство и конструктивните особености на видовете автомобилни каросерии.
 • Изброява техническо оборудване, техническа, конструктивна и технологична документация, необходима за извършване на автобояджийски операции.
 • Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при извършване на автобояджийски операции
 • Изброява видовете преносими шлайфмашини и бояджийски пистолети и обяснява предназначението им.
 • Описва устройството и описва конструктивните особености на преносимите електрически и пневматични шлайфмашини и бояджийски пистолети.
 • Описва действието на преносимите шлайфмашини и на бояджийските пистолети и обяснява нaчините зa пoддъpжaнeто им в техническа изправност.
 • Обяснява техниката и технологията на работа с преносимите електрически и пневматични шлайфмашини, и с бояджийските пистолети.
 • Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при работа с преносими шлайфмашини и с бояджийски пистолети

 

Професия “Работник по транспортна техника ”

Специалност „Автобояджийство”

 

Първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за подбиране на материали, използвани в автобояджийството и за извършване на автобояджийски операции.

 

Обучаваният трябва да:

 

 • Изброява видовете транспортна техника и обяснява предназначението й.
 • Изброява основните механизми, системи, възли и агрегати на транспортната техника и обяснява предназначението им.
 • Описва общото устройство и конструктивните особености на видовете автомобилни каросерии.
 • Изброява техническо оборудване, техническа, конструктивна и технологична документация, необходима за извършване на автобояджийски операции.
 • Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при извършване на автобояджийски операции
 • Изброява видовете преносими шлайфмашини и бояджийски пистолети и обяснява предназначението им.
 • Описва устройството и описва конструктивните особености на преносимите електрически и пневматични шлайфмашини и бояджийски пистолети.
 • Описва действието на преносимите шлайфмашини и на бояджийските пистолети и обяснява нaчините зa пoддъpжaнeто им в техническа изправност.
 • Обяснява техниката и технологията на работа с преносимите електрически и пневматични шлайфмашини, и с бояджийските пистолети.
 • Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при работа с преносими шлайфмашини и с бояджийски пистолети