Специалност „Полиграфия”

Категория:

Организации/институции, в които може да се реализира полиграфистът – Печатници,
издателства, рекламни агенции, медии и др.; малки и средни предприятия; специализирани и
неспециализирани фирми, в които предстои да бъдат внедрявани иновационни технологии и
оборудване и от които се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на специалисти от
професиите, свързани с аудио-визуалните техники и производството на медийни продукти.
Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за изпълнение отделните етапи от подготовката и отпечатването на
полиграфически изделия (книги, брошури, списания, вестници, рекламни материали, етикети,
опаковки и др.) – допечатна и предпечатна подготовка, печат, довършителни и брошуро-
книговезки процеси и др
Полиграфистът осъществява оперативна дейност, свързана с въвеждането на текстова
информация (текстови документи) от ръкописни и печатни материали в стандартни приложни
програмни продукти (текстообработващи системи); обработва текстови документи и ги
подготвя за издателската система; сканира и обработва изображения. Полиграфистът съхранява
илюстративен материал, композира страници, експонира оформеното издание, извършва
неговия монтаж (ръчен и електронен), изработва печатни форми – монтаж и копиране,
отпечатва полиграфическите издания, отпечатва опаковки, външна и вътрешна реклама,
участва в дообработване на печатната продукция (брошуро-книговезки процеси), участва в
технологични процеси за изработване на етикети и опаковки;
В отговорностите на полиграфиста влизат: коригиране, редактиране, сричкопренасяне,
форматиране, разпечатване; оформление на полиграфическите издания (книги, вестници,
списания, акцидентни материали) и др.
Сканиране и обработване на графични и растерни изображения. Съхраняване на илюстративен
материал. Оформление на полиграфическите издания (книги, вестници, списания, акцидентни
материали) и др. Интегриране на текст Компютърна конфигурация, периферни устройства.
Лицензиран софтуер за оформление на полиграфически издания – Технология на
предпечатната подготовка на полиграфическите издания. Средства за оформление на
полиграфическите издания. Външни и вътрешни. Избор на формат за издание и наборна
страница. Оформление на различни видове текстове. Подчертавания в текст. Структуриране на
текст. Естетически усет. Прецизност. Коректност. Точност. Самоконтрол. Отговорност.
Отпечатване на полиграфическите издания. Отпечатване на опаковки. Печат на външна и
вътрешна реклама и графика. Композиране на страници. Съхраняване на готовите издания
Експониране на оформеното издание, монтаж (ръчен и електронен). Директно лазерно
експониране на печатни пластини без междинно използване на фототехнически филм.
Изработване на печатни форми – монтаж и копиране. Отпечатване на полиграфическите
издания. Отпечатване на опаковки. Печат на външна и вътрешна реклама Участва в

дообработване на печатната продукция (брошуро-книговезки процеси). Технологични процеси
за изработване на етикети и опаковки.