Професия “Маникюрист-педикюрист ” Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”

След завършване на обучението по специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора
степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да: обяснява детайлно на клиента
предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;използва правилно и безопасно инструментите,
пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика; подбира правилно козметичните
препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на
ноктите на ръцете и краката; избира подходяща технология и спазва технологичната
последователност при работа; познава тенденциите и съвременните модни стилове; извършва
самооценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и
стандарти; изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретните
трудови дейности маникюр, педикюр и ноктопластика. В резултат на обучението по професията и
специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и
квалификация.

Обучаваният трябва да знае:
 Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
 Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или
краката, за да се приложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга;
 Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и
ноктопластика;
 Да поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави
козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
 Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
 Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за
личността”;
 Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с
обществено предназначение;
 Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни
условия.
 Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване
на околната среда;
 Да отговаря за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето
на клиента; за опазване на инструментите и оборудването за работа;
 Да отговаря за спазване на техническите изисквания към използваните машини и
съоръжения.
Обучаваният трябва да умее да:
 Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност,
комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и
адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и
предпочитанията на клиента;

 Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;
 Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за
маникюр, педикюр и ноктопластика;
 Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика
според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;
 Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при
работа;
 Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове;
 Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните
изисквания и стандарти;
 Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната
трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.