,

Професия “Компютърен график ” Специалност „Компютърна графика”

Възможности за работа:
В областта на рекламата, медиите, филмовата индустрия, компютърните игри.

Цели на обучението:
• Познава теорията на изкуството и естетиката
• Владее композицията и цветовия подбор.
• Има познания по технологията на графичните изкуства
• Прилага готови програмни продукти за разработка на конкретни проекти за реклама (плакати, транспаранти, етикети, дипляни и
др.)
• Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash,
HTML (за WEB дизайн), 3D Max – моделиране и видеолизиране.
• Умее практически да оформи портфолио.
• Подбира цветове, шрифтове в художествения продукт.
• Проектира и изработва различни медийни продукти (печатни материали, брошури, листовки и др.)
• Има познания за организиране и управление на малък бизнес
• Да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в
издателската дейност.
• Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете.
• Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
• Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
Компютърният график трябва да знае:
 Цялостното оформление на печатни, електронни и други продукти, съчетавайки форми, цвят и принципи на композиция
за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта;
 Създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти;
 Съставяне на каталози и рекламни материали с комбиниран текст и изображения;
 Цялостната концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове,
теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
 Специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използване на личните предпазни средства при
работа с графични компютърни системи и офис техника;
 Историята на изкуството;
 Пикселна и векторна графика;
 Работа с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер и др.;
 Основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла графика, перспектива, цветни техники и др.
 Изграждане на рисунка, сложна композиция, в дву- и тримерни форми;
 Методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;
 Операционните системи и професионално ориентирания софтуер – растерните и векторни графични системи за създаване
и обработка на висококачествени цифрови изображения;
 Скриптове за филтриране и обработка на обектите;
 Принципите и методите на анимацията и озвучаването.