Професия “Графичен дизайнер ” Специалност „Графичен дизайн”

Категория:

Възможности за професионална реализация:
Графичният дизайнер намира професионална реализация във фирми и организации, които създават визуално и аудиовизуално
съдържание за предаване на информация, използвайки печатни, филмови, дигитални или други форми на аудио-визуална медия, в
разработката на компютърни игри, филми, музикални клипове, реклами в печатни и електронни медии. Може да заема длъжности
като графичен дизайнер, мултимедиен дизайнер, уеб дизайнер, илюстратор, дизайнер печатни издания, специалист, дигитални
изкуства и други.

Цели на обучението:
Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти; участва в създаването на книги,
каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти; създава и обработва изображения, както и
отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг; работи със специализирани компютърни програми за
растерна и векторна графика, издателски системи и други.
Извършва следните дейности: управлява работата на компютърната система, използва скенер, цифров апарат и камера;
разграничава компютърните програми, използвани в ежедневните офис дейности от тези, използвани професионално при
проектиране; създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения комбиниращи изображения и текст; създава
цветоотделки, смесва обекти и линии, подрежда ги в равнината един спрямо друг, борави с тримерни ефекти, управлява и
редактира текст; подготвя проекта си за принтиране и експониране, използва готови обекти от предишни проекти, създава фирмено
лого, оптимизира изображенията; задълбочава знанията и уменията си за работа с компютър и непознати програми.